Πλατεία Αριστοτέλους

Πλατεία Αριστοτέλους

Χαρακτηριστικά Έργου

  • Προϊόν:

     


Λεπτομέρειες Έργου
  • Πελάτης:

    Δήμος Θεσσαλονίκης

  • Τοποθεσία:

    Πλατεία Αριστοτέλους