Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία B.L.S. PC είναι πιστοποιημένη με τα υψηλότερα στάνταρ Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001

Divider Image

ISO 9001

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και βοηθά τους οργανισμούς να διασφαλίσουν την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 14001

Divider Image

ISO 14001

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Παρέχει ένα πλαίσιο που επιτρέπει σε όλους τους οργανισμούς - ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα - να μειώνουν με ενεργό τρόπο τον κίνδυνο στον χώρο εργασίας και να βελτιώνουν εμφανώς την υγεία και την ευημερία στην εργασία.

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

ISO 45001

Divider Image

ISO 45001

Το ISO 45001 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Παρέχει ένα πλαίσιο που επιτρέπει σε όλους τους οργανισμούς - ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα - να μειώνουν με ενεργό τρόπο τον κίνδυνο στον χώρο εργασίας και να βελτιώνουν εμφανώς την υγεία και την ευημερία στην εργασία.

Best Light Solution

Ο Πιστοποιημένος Συνεργάτης σας

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και να σας προσφέρουμε μία λύση με εγγυημένα αποτελέσματα που θα ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.